Курс категория Твк - М


Специализирана и специална самоходна мелиоративна техника / Машини за земни работи - Челен товарач / Фадрома /, Багер товарач, Булдозер / и всички пътно-строителни машини БЕЗ асфалтополагащи

Условията на които трябва да отговарят кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката са следните


  • Да има навършени 18 години
  • Да има придобита правоспособност за управление на МПС

Лицата завършили висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство - преминават само обучение по практика

Свидетелството за правоспособност за категория Твк - М е валидно във всички страни от ЕС.