ADR

Учебен център Щастлив финал град Перник организира и провежда шофьорски курсове за придобиване на свидетелство за водач превозващ опасни товари – ADR.

Обучението включва следните модули :

Придобиване

  • Основен курс – 19 учебни часа 
  • Превоз на опасни товари в цистерни – 13 учебни часа 
  • Превоз на взривни вещества и изделия – 8 учебни часа 


Удължаване на придобитата правоспособност

  • Основен курс – 8 учебни часа 
  • Превоз на опасни товари в цистерни – 4 учебни часа 
  • Превоз на взривни вещества и изделия – 2 учебни часа 


До изпит пред ОО „КД – ДАИ” гр. Перник се допускат кандидати преминали съответния задължителен курс на обучение.

При записване за опреснителен курс е необходимо кандидатът да представи освен лична карта и копие на настоящето свидетелство ADR, което трябва да е все още валидно в деня на изпита.

Изпити се провеждат всеки четен четвъртък от месеца (съгласно Наредба №40 от 14/01/2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари).

Дължимите изпитни такси на ОО „КД – ДАИ” гр. Перник са включени в горепосочените цени.

Учебен център Щастлив финал организира и провежда курсове за придобиване на свидетелство за консултант при превоз на опасни товари – ADR.