Контролни точки

Учебен център Щастлив финал организира и провежда курсове за възстановяване на отнети контролни точки всяка събота от 9 часа.

Обучението за опресняване на знанията се провежда в рамките на 6 учебни часа. Изпит не се полага.

Кандидатите могат да се запишат за възстановяване на контролни точки в Учебен център Щастлив финал в град Перник, без значение в кой град се водят на отчет.

Необходими са следните документи :

  • Лична карта
  • Свидетелство за правоуправление
  • Контролен талон или акт

Възстановяването на контролните точки е възможно след връчване на наказателното постановление на водача, тъй като преди това отнетите точки все още не са административно нанесени.

В рамките на един курс на водачите се възстановяват не повече от 13 контролни точки.

Явяване на следващ курс за възстановяване на точки е възможно не по-рано от 12 месеца от датата на последното възстановяване.

Възможно е и служебно възстановяване на контролни точки при условие, че на водача не са били отнемани никакви точки през последните 2 години.

Възможно е и издаването на така наречения „златен талон” при условие, че на водача не са били отнемани никакви точки през последните 6 години.