Лицензирана Психологическа лаборатория


ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

 • Кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории, C, D, u Ттб/тролейбуси/, Ттм трамвайни мотриси/ и подкатегории С1 u D1
 • Водачи на автомобили за превоз на пътници и товари
 • Водачи на таксиметрови автомобили
 • Водачи с временно отнето свидетелство за управление на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП
 • Водачи, заryбили правоспособност за управление на МПС поради отнемане на контролни точки чл. 157, ал. 4 от (ЗДвП)

 • Водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК) и чл. 174, ал. 2 ЗДвП

 • За чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства
 • Председатели на изпитни комисии

ГРАФИКЪТ Е СЪОБРАЗЕН С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВСЕКИ КЛИЕНТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


За лицата, явяващи се за кат.С, Д, Ттб, Ттм, обществен превоз на пътници и товари, и таксиметров превоз са необходими:

 • Лична карта - копие и оригинал за справка
 • Копие от свидетелство за управление на МПС
 • Контролен талон към свидетелството за управление на МПС - оригинал и копие

За лишените от правоуправление водачи:

 • Лична карта - копие и оригинал за справка
 • Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред и копия от тях;
 • При отнета шофьорска книжка - копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от КАТ за изтърпяно наказание

За чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство - паспорт или лична карта и копие от страниуата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.