Курс категория Твк-З - Комбайнери


Специализирана и специална самоходна земеделска техника - / Зърнокомбайн , косачка , Хедер /

Условията на които трябва да отговарят кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката са следните


  • Да има навършени 18 години
  • Да има придобита правоспособност за управление на МПС

Лицата завършили висше образование или средно техническо образование в областта на механизацията на селското стопанство преминават само обучение по практика.

Свидетелството за категория Твк-З Е ВАЛИДНО ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ ЕС.