Курс категория Твк - Г


Лицата, придобили правоспособност за работа със земеделска и горска техника кат. „Твк-Г“ имат право да работят самостоятелно с хидравлични кранове и челюстни товарачи.

Условията на които трябва да отговарят кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката са следните:


  • Да има навършени 18 години
  • Да има придобита правоспособност за управление на МПС от кат. „С“ или „Ткт“

Обучението има за цел придобиване на необходимите специализирани знания и практически умения за работа с хидравлични кранове /щипка/ и челюстни товарачи.

Обучението е изградено на модулен принцип и е с продължителност:

  • Теоретично обучение – с хорариум – 60 уч.часа
  • Практическо обучение – с хорариум – 40 уч.часа

Свидетелството за правоспособност за категория Твк - Г е валидно във всички страни от ЕС.